Informace pro vás

Vrácení zboží ve čtrnáctidenní lhůtě

Při nákupu zboží přes náš e-shop máte právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do čtrnácti dnů odstoupit od smlouvy a zboží nám vrátit zpět. Vrácené zboží musí být však neopotřebované a nepoškozené, jinak může být vrácená částka snížena. Nelze vracet zboží upravené nebo vyrobené na přání zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy nám prosím zašlete emailem na adresu radost@boxito.cz. Do balíčku následně přibalte formulář pro vrácení zboží, který si můžete stáhnout na stránce obchodních podmínek.

Zboží prosím řádně zabalte, přiložte formulář pro vrácení zboží a doklad o nákupu nebo jeho kopii.

 

Reklamace

Případnou reklamaci s tebou rády vyřídíme k tvé spokojenosti individuální dohodou v souladu s platným právním řádem. Dej nám e-mailem nebo telefonicky vědět a podíváme se společně na to. 

Níže najdeš další informace týkající se reklamačního řádu:

 • Zboží je v záruce 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží.
  Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo mírou obvyklého opotřebení.
 • Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší obchodní společnosti. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
 • Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak ve všeobecných obchodních podmínkách nebo u konkrétního zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci

 1. Informuj nás o reklamaci e-mailem (radost@boxito.cz), telefonicky (+420 776 641 741).
 2. Pokud bude zboží potřeba zaslat, tak nám ho zašli jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu Za Nádražím 439, 742 01 Suchdol nad Odrou. Dopravu reklamovaného zboží k nám a zpět si reklamující, tedy ty, zajišťuješ sám.
 3. Po tvém e-mailu nebo telefonátu už bychom to měly vědět, ale pro jistotu do zásilky přilož ještě reklamační formulář, který najdeš níže.

Tvou reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy ode dne, kdy jsme zboží převzaly.

 • Reklamující (kupující) je povinen si převzít zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou náhradu za uskladnění či zboží svépomocně prodat na účet reklamujícího (kupujícího). Na tento postup upozorní prodávající reklamujícího (kupujícího) předem (emailem, telefonicky, sms) a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 • Prodávající neodpovídá za vady způsobené na zboží kupujícím (např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením). Mezi takovéto vady patří např. poškrábání, praskliny a jiná mechanická poškození, a to z důvodu působení nepřiměřeného tlaku, uchovávání v prostředí se zvýšenou vlhkostí, vystavování styku s vodou, nedodržování pravidel péče, apod.
 • U vybraného zboží prodávající neposkytuje záruku po předchozím souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami